آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک

blogcover

برای انتقال قدرت در خودرو مهمترین نقش را گیربکس ایفا می کند. گیربکس ها در خودرو به 2 دسته کلی گیربکس دستی و گیربکس اتوماتیک تقسیم بندی می شوند. گیربکس های اتوماتیک یا خودکار تقریبا به سمت همه گیر شدن در اکثر خودروها پیش می روند و شاید تا چند سال آینده بصورت کامل جایگزین گیربکس های دستی گردند.
از آنجایی که این قطعه بسیار پیچیده می باشد و تعمیرکار گیربکس اتوماتیک در سطح کشور به نسبت کم می باشد ، بازار کار به شدت به افراد متخصص در این حوزه نیازمند است. ما در پارسیان صنعت خودرو با تکیه بر تجربه خود در برگزاری دوره های تخصصی برق و ایسیو خودرو و بهره گیری از اساتید برتر کشور دوره تعمیر گیربکس اتوماتیک را زیر نظر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات برگزار می کنیم.
هدف ما در این دوره پرورش متخصصینی است که بتوانند قطعات مختلف گیربکس های اتوماتیک را بشناسند و بتوانند نسبت به تعمیر آن اقدام نمایند.